Hội đồng sư phạm

BAN CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

1. Cô Lê Ngọc Hoá

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Đại học Grenoble Alpes, Cộng hoà Pháp
 • Cử nhân Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Cần Thơ
 • Giảng viên chính Bộ môn Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Đại học Cần Thơ
 • Chứng chỉ Montessori chuyên sâu giai đoạn 0 – 3 tuổi và 3 – 6 tuổi

2. Thầy Huỳnh Thái Lộc

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Giảng viên bộ môn Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Đại học Cần Thơ

3. Cô Tống Thị Khánh An

 • Thạc sỹ Giáo dục học, chuyên ngành Giáo dục Mầm non
 • Cử nhân Ngôn ngữ học Tiếng Việt
 • Giảng viên Bộ môn Giáo dục Mầm non, Đại học Sài Gòn

4. Cô Lê Ngọc Hậu

 • Dược sĩ, Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ Montessori chuyên sâu giai đoạn 0- 3 tuổi

GIÁO VIÊN

 1. Giáo viên lớp Petites (18 -36 tháng)
 2. Giáo viên lớp Explorers (3 – 6 tuổi)
Scroll to top